Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterin nimi

Hiuksilla Hyvää ry:n jäsenrekisteri

 

2. Rekisterinpitäjä

Nimi: Hiuksilla Hyvää ry
Verkkosivut: www.hiuksillahyvaa.fi
Osoite: Arotie 1 E 15, 01820 Klaukkala
Sähköposti: info(a)hiuksillahyvaa.fi

 

2.1. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Erika Wasenius-Pyrrö
Osoite: Arotie 1 E 15, 01820 Klaukkala
Sähköposti: erika(a)hiuksillahyvaa.fi

 

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Sähköpostilistalla jaetaan tietoa Hiuksilla Hyvää ry:n tapahtumista, tapahtumien järjestämiseen liittyvistä asioista sekä muista yhdistyksen ajankohtaisista asioista.

 

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja paikkakunta. Lisäksi rekisteri sisältää seuraavat tiedot, jotka asiakas on lisännyt rekisteröityessään: osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yrityksen tai työpaikan nimi ja yhteystiedot, jäsentyyppi, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta sekä laskutukset ja maksusuoritukset.

 

5. Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

 

6. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta ilman lupaa yhdistyksen ulkopuoliselle taholle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle. Palvelimet, joihin sähköpostiosoitteet järjestelmästä tallentuvat, saattavat sijaita EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Palvelimen tietosuojalaki määräytyy yleisen tietosuojalain ja vallitsevien lakiasetusten mukaisesti.

 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti tallennettuun rekisteriin on pääsy verkkopalvelun ylläpidosta vastaavilla henkilöillä. Rekisteri on kerätty tiedostoon, joka on salasanan takana. Järjestelmä, jossa tiedosto sijaitsee, on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

 

8. Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

 

9. Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Share This